Tektonická

Takticko tektonické pnutí měl,
byl to malý všeuměl.

Všem se uměl zalíbit,
jedné věci nestihl se dovtípit.

Ulehnouce na své lože,
kdes ucítil ostré nože,
pronikajíc k smyslu tekta,
neměl zbytku intelekta,
když rozpustil se v hnutí mysli.