Hamb a Tá

Našel jsem se v psaní,
když utíkal jsem za ní.

Jsem slůvka, jsem věty,
tvarované její krásou,
tu ňadra, tu rety,
až písmenka se mi pletly,
když v návalu smyslné rozkoše,
rozplynul jsem se na její rozsoše.